- bazar s garancí bezkonkurenčních cen a kvalit
  •  

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

         Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu obchod.agerit.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakožto i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

         Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem uvedených údajů a náležitostí.

         Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny,  jeho převzetím.

         Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu obchod.agerit.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

         Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu obchod.agerit.cz a právním řádem platným v ČR.

         Zboží na reklamaci posílejte v původním originálním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád.

         Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisku zboží nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách. Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 367/2000. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

         Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu obchod.agerit.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

         Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. §409 a násl.


Doporučujeme
FSC B17DL - 17" crt monitor - AKCE !!! FSC B17DL - 17" crt monitor - AKCE !!!

Repasovaný CRT 17" monitor v lepší kvalitě. Další informace: splňuje normy TCO99, TUV. AKCE !!! Původní cena 990 Kč bez DPH

Cena: 699 Kč